3 years ago

Don't cha ever assume! Just read :)

Kaniyang Inaakala
      Tapos na niyang gawin ang kaniyang proyekto. A read more...